CALCIBEL

Roztwór do infuzji dla koni, bydła, owiec, kóz i świń.

Calcibel 240/60/60 mg/ml roztwór do infuzji dla koni, bydła, owiec, kóz i świń.

Skład: wapnia glukonian 240 mg/ml (odpowiada 21,5 mg wapnia); magnezu chlorek sześciowodny 60 mg/ml (odpowiada 7,2 mg magnezu); kwas borowy 60 mg/ml.

Wskazania: ostre stany hipokalcemiczne.

Przeciwwskazania: hiperkalcemia i hipermagnezemia,idiopatyczna hipokalcemia u źrebiąt, wapnica u bydłai małych przeżuwaczy, procesy posocznicowe w przebiegu ostrego zapalenia wymienia u bydła, stosowanie wysokich dawek preparatów z witaminą D3, przewlekła niewydolność nerek, jednoczesne lub bezpośrednio następujące podanie roztworów z fosforem nieorganicznym.

Działania niepożądane: może wystąpić tymczasowa hiperkalcemia z następującymi objawami: początkowa bradykardia, niepokój, drżenie mięśni, ślinienie się, zwiększenie częstości oddychania. Przyspieszenie częstości pracy serca po początkowej bradykardii może świadczyć o przedawkowaniu preparatu. W takim przypadku należy natychmiast przerwać wlew. Mogą wystąpić opóźnione działania niepożądane w postaci zaburzeń ogólnego stanu zdrowia oraz objawów hiperkalcemii w czasie do 6‑10 godzin po podaniu preparatu. Nie należy ich diagnozować jako nawrotu hipokalcemii. Przedawkowanie produktu oraz zbyt szybki wlew dożylny mogą skutkować początkową bradykardią, po której występuje tachykardia, zaburzenia rytmu pracy serca oraz, w szczególnie ciężkich przypadkach, migotanie komór. Przekroczenie maksymalnej szybkości wlewu może prowadzić do wystąpienia reakcji nadwrażliwości wynikających z uwolnienia histaminy.

Dawkowanie, droga i sposób podania: wlew dożylny musi być dokonywany powoli przez okres 20‑30 minut. Bydło dorosłe: 40‑50 ml produktu na 50 kg masy ciała (odpowiada 0,43–0,54 mmol Ca2+ i 0,24–0,30 mmol Mg2+ na kg m.c.). Cielęta: 30 ml produktu na 50 kg masy ciała (odpowiada 0,32 mmol Ca2+ i 0,18 mmol Mg2+ na kg masy ciała). Owce, kozy, świnie: 30 ml produktu na 50 kg masy ciała (odpowiada 0,32 mmol Ca2+ i 0,18 mmol Mg2+ na kg masy ciała). Konie: 30 ml produktu na 50 kg masy ciała (odpowiada 0,32 mmol Ca2+ i 0,18 mmol Mg2+ na kg masy ciała). Szybkość wlewu u koni nie powinna przekraczać 4‑8 mg/kg/h wapnia (odpowiada 0,18–0,36 ml/kg/h produktu). Zaleca się rozcieńczenie żądanej dawki produktu w stosunku 1:4 izotonicznym roztworem soli lub dekstrozy oraz prowadzenie wlewu przez co najmniej dwie godziny. Instrukcje dotyczące dawkowania są podane wyłącznie, jako wskazówki i należy je dostosować do niedoborów i rzeczywistego stanu układu krążenia u poszczególnych zwierząt. Po upływie co najmniej 6 godzin od podania leku można podawać drugą dawkę. Dodatkowe podania leku mogą być przeprowadzane co 24 godziny, jeżeli pewne jest, że utrzymujące się objawy wynikają z hipokalcemii.

Ostrzeżenia: w przypadku ostrej hipomagnezemii konieczne może być podanie roztworu zawierającego wyższe stężenie magnezu. Podczas wlewu dożylnego produkt należy podawać powoli. Lek powinien mieć temperaturę ciała. Podczas wlewu należy monitorować częstość pracy serca, rytm serca oraz krążenie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak przedawkowania (zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia krwi, niepokój) należy natychmiast przerwać wlew.

Karencja: bydło, owce, kozy, konie: tkanki jadalne: 0 dni; mleko: 0 dni. Świnie: tkanki jadalne: 0 dni.

Trwałość: 3 lata, po otwarciu zużyć natychmiast. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Opakowanie: butelka do infuzji 500 ml (12 x 500 ml).

Podmiot odpowiedzialny: Bela-Pharm GmbH & Co. KG, Lohner Straße 19, 49377 Vechta, Niemcy.

Pozwolenie URPLWMiPB nr: 2615/17. Wydawany z przepisu lekarza – Rp. Do podawania wyłącznie przez lekarza weterynarii.