COMFORION

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła i świń

Ketoprofen 100 mg / ml

100ml

Wskazania. Koń: działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe w zaburzeniach mięśniowo-szkieletowych, ­łagodzenie bólu trzewnego towarzyszącego kolce. Bydło: działanie przeciwzapalne w zaburzeniach ­gruczołów sutkowych. Świnie: obniżenie gorączki w chorobach dróg oddechowych i w przypadku zespołu MMA wraz z antybiotykoterapią. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na ketoprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca, owrzodzenie przewodu pokarmowego, silne krwawienie albo obecna dyskrazja krwi. Działania niepożądane. Wielokrotne wstrzyknięcia śródmięśniowe mogą powodować łagodne przejściowe podrażnienie. W związku z mechanizmem działania ketoprofenu (hamowanie syntezy prostaglandyn) może dojść do podrażnienia żołądka lub jelit, owrzodzenia albo nietolerancji ze strony nerek.

Dawkowanie i sposób podania.

Konie:   2,2 mg/kg m.c./dobę i.v.       (11 ml/500 kg/dobę)

Bydło:  3 mg/kg m.c./dobę i.v./i.m.  (3 ml/100 kg/dobę)

Świnie:  3 mg/kg m.c./dobę i.m.         (3 ml/100 kg/dobę)

maksymalnie przez 3 dni.

Karencja. Tkanki – 4 dni, mleko – 0 dni. Ostrzeżenia. Unikać wstrzyknięć dotętniczych. Nie przekraczać zalecanej dawki ani okresu leczenia. Stosować ostrożnie u zwierząt odwodnionych lub z niedociśnieniem. W przypadku kolki kolejną dawkę podać wyłącznie po dokładnym ponownym badaniu. Nie zaleca się stosowania ketoprofenu u źrebiąt poniżej 15 dni życia. Stosowanie u jakiegokolwiek zwierzęcia w wieku poniżej 6 tygodni życia lub u zwierząt starych może wiązać się z dodatkowym ryzykiem, co może wymagać zmniejszenia dawki i ostrożnego podawania. Unikać rozpryskania na skórę lub oczy. Umyć ręce po podaniu produktu. Jeśli nastąpi przypadkowy kontakt ze skórą lub oczami, dokładnie przepłukać wodą. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską. Bezpieczeństwo stosowania ketoprofenu badano u ciężarnych zwierząt laboratoryjnych (szczurów, myszy, królików) i bydła. Nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych. Ponieważ nie oceniano bezpieczeństwa stosowania ketoprofenu u ciężarnych klaczy i macior, lek należy stosować w takich przypadkach wyłącznie po dokonaniu oceny stosunku korzyści do ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. Nie wolno stosować równocześnie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ani też w ciągu ­24 godzin po podaniu produktu. Konkurowanie w zakresie miejsc wiązania z białkami osocza może prowadzić do zatrucia. Należy unikać równoczesnego podawania diuretyków, leków przeciwzakrzepowych i leków nefrotoksycznych. Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi lekami. Warunki przechowywania. Nie zamrażać. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C i w kartoniku w celu ochrony przed światłem. Trwałość: 3 lata, 10 dni po pierwszym otwarciu. Opakowanie. Fiolka 100 ml. Podmiot odpowiedzialny. Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN – 02101 Espoo. Nr pozwolenia MZ. 1852/08. Produkt leczniczy weterynaryjny wydawany na podstawie recepty. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.