DANILON EQUIDOS

1,5 g granulat

suksybuzon

Skład: 1 saszetka (10 g) zawiera: suksybuzon (w postaci mikrokapsułek) 1,5 g.

Wskazania: leczenie bólu i stanów zapalnych związanych ze stanami chorobowymi układu mięśniowo-szkieletowego u koni, np. choroby zwyrodnieniowe stawów, zapalenie kaletki, ochwat, stany zapalne tkanek miękkich.

Przeciwwskazania: nie stosować u zwierząt z zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca, jeżeli występuje podejrzenie owrzodzenia lub krwawienia żołądkowo-jelitowego lub stwierdzono dyskrazję krwi lub nadwrażliwość na produkt. Należy unikać stosowania u zwierząt odwodnionych, z hipowolemią lub hipotonią, ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia niewydolności nerek.

Docelowe gatunki zwierząt: konie i kuce.

Dawkowanie i sposób podania: do podawania doustnego. Poniższe zalecenia powinny być stosowane jako wskazówki, zgodnie z indywidualną reakcją:

KONIE: na 480 kg masy ciała konia należy podawać zawartość 2 saszetek dwa razy na dobę (równowartość 12,5 mg suksybuzonu/kg/dobę) przez 2 dni, a następnie po jednej saszetce dwa razy na dobę (6,25 mg suksybuzonu/kg/dobę) przez 3 dni. Następnie należy podawać 1 saszetkę na dobę (3,1 mg suksybuzonu/kg/dobę) lub co drugi dzień, lub minimalną dawkę konieczną do uzyskania zadowalającej odpowiedzi klinicznej.

KUCE: powinny otrzymywać połowę dawki zalecanej dla koni. Na 240 kg masy ciała należy podawać zawartość 1 saszetki dziennie (równowartość 6,25 mg suksybuzonu/kg/dobę) przez 2 dni, następnie 1/2 saszetki dziennie (3,1 mg suksybuzonu/kg/dobę) przez 3 dni lub 1 saszetkę co drugi dzień. Następnie należy zredukować dawkę do minimalnego poziomu koniecznego do uzyskania zadowalającej odpowiedzi klinicznej. W celu podania ilości mniejszej niż zawartość jednej saszetki należy użyć dołączonej miarki.

Siano, jako składnik diety, może spowalniać przyswajanie suksybuzonu, a więc również osłabiać efekt kliniczny. Zaleca się nie karmić sianem bezpośrednio przed zastosowaniem produktu leczniczego ani też równocześnie z produktem leczniczym.

Okres karencji: produkt nie dopuszczony do stosowania u zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Specjalne ostrzeżenia: nie stosować przed zawodami. Podczas leczenia bardzo młodych zwierząt (poniżej 12. tygodnia życia), u których czynność wątroby i nerek może nie być do końca rozwinięta lub starych zwierząt, u których może wystąpić upośledzenie czynności wątroby lub nerek, jak również podczas leczenia kuców, może wystąpić dodatkowe ryzyko. W tych przypadkach dawki powinny być zostać dokładnie obliczone, a zwierzę powinno znajdować się pod ścisłą obserwacją. Podczas leczenia nie ograniczać spożycia wody. Należy unikać stosowania u zwierząt odwodnionych, z hipowolemią lub hipotonią w związku z możliwością występowania podwyższonego ryzyka niewydolności nerek. Stosowanie u bardzo młodych lub starych zwierząt oraz kuców może wiązać się z dodatkowym ryzykiem. Należy dostosować dawkę do masy ciała i uważnie obserwować odpowiedź kliniczną. Nie przekraczać ustalonej dawki ani czasu leczenia.  Dawkowanie powinno być utrzymywane na minimalnym poziomie wystarczającym do złagodzenia objawów.

Środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy: należy używać odpowiednich rękawic. Po użyciu należy umyć ręce. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Należy unikać wdychania pyłu podczas otwierania saszetki i mieszania preparatu z paszą. W razie przypadkowego kontaktu z oczami należy je natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi niniejsze opakowanie. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. W związku z tym produkt nie jest zalecany do stosowania w tym okresie. Suksybuzon oraz jego metabolity mogą silnie wiązać się z białkami osocza i konkurować z innymi lekami wiążącymi się silnie do białek osocza, takimi jak sulfonamidy lub warfaryna. Należy unikać podawania równocześnie z lekami o potencjalnym działaniu nefrotoksycznym.

Opakowanie: 60 saszetek zawierających po 10 g  granulatu.

Numer pozwolenia: 2156/11. Wydawany z przepisu lekarza weterynarii.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorios Dr. Esteve, SA, Av. Mare de Déu de Montserrat, 221, 08041 Barcelona (Hiszpania).