CANIDRYL 50 mg

Karprofen w postaci tabletek do podawania doustnego dla psów

(ACT vet: QM01AE91)

50mg / tabletkę

Wskazania. Zmniejszenie stanu zapalnego i bólu wywołanego przez zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz chorobę zwyrodnieniową stawów. Jako kontynuacja znieczulenia podawanego drogą pozajelitową w celu zapobiegania bólowi po zabiegu operacyjnym.

Przeciwwskazania. Nie stosować u kotów, ciężarnych lub karmiących suk, szczeniąt w wieku poniżej 4 miesięcy, w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którakolwiek z substancji pomocniczych, u psów cierpiących na niewydolność serca, wątroby lub nerek, u których występuje możliwość wystąpienia owrzodzeń żołądkowo-jelitowych albo krwawień lub u których stwierdzono nieprawidłowy skład krwi.

Działania niepożądane. Wymioty, luźne stolce/biegunka, obecność krwi utajonej w kale, utrata łaknienia i apatia. Wymienione działania niepożądane występują zwykle w pierwszym tygodniu leczenia – w większości przypadków są przejściowe i ustępują po zakończeniu leczenia, jednak w rzadkich przypadkach mogą być poważne lub śmiertelne. Istnieje ryzyko rzadkich działań niepożądanych ze strony nerek lub idiosynkratycznych reakcji ze strony wątroby.

Dawkowanie i sposób podania. Doustne, w pierwszym tygodniu 4 mg karprofenu/kg m.c./dobę w dawce jednorazowej lub podzielonej na dwie równe części. Dawka dobowa może zostać zmniejszona (2 mg/kg m.c.) w zależności od odpowiedzi klinicznej. Czas trwania leczenia jest uzależniony od obserwowanej reakcji na lek. W celu rozszerzenia działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego na okres po zabiegu operacyjnym można po przedoperacyjnym leczeniu karprofenem w postaci iniekcji zastosować karprofen w postaci tabletek w dawce 4 mg/kg/dobę przez 5 dni. Nie przekraczać podanej dawki.

Ostrzeżenia. Nie stosować u ciężarnych lub karmiących suk. Stosowanie u starszych psów może się wiązać z dodatkowym ryzykiem. W przypadku gdy nie da się uniknąć terapii, może zaistnieć konieczność uważnej obserwacji klinicznej. Unikać stosowania u psów odwodnionych, z hipowolemią lub niedociśnieniem, z uwagi na potencjalne ryzyko wzrostu toksyczności dla nerek. Należy unikać równoczesnego stosowania leków potencjalnie nefrotoksycznych. NLPZ mogą powodować inhibicję fagocytozy, dlatego podczas leczenia stanów zapalnych połączonych z infekcją bakteryjną należy równocześnie stosować leczenie przeciwbakteryjne. Nie podawać innych NLPZ równocześnie lub w odstępie do 24 godzin. Niektóre NLPZ mogą się silnie wiązać z białkami osocza i konkurować z innymi silnie związanymi lekami, co może prowadzić do wystąpienia działań toksycznych. Karprofen nie może być podawany z glikokortykosteroidami. Nie istnieje specyficzna odtrutka w przypadku przedawkowania karprofenu. Należy w takim przypadku zastosować ogólne leczenie wspomagające, tak jak w przypadku klinicznego przedawkowania NLPZ. Po przypadkowym połknięciu tabletek należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną. Po stosowaniu produktu należy umyć ręce.

Trwałość. 3 lata. Opakowanie. 10 blistrów po 10 tabletek w opakowaniu. Podmiot odpowiedzialny. Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Nr pozwolenia MZ. 1832/08, 1833/08 i 1834/08.

Wydawany na podstawie recepty.

Przed użyciem należy się zapoznać z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

(ACT vet: QM01AE91)

  50mg / tabletkę

Wskazania. Zmniejszenie stanu zapalnego i bólu wywołanego przez zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz chorobę zwyrodnieniową stawów. Jako kontynuacja znieczulenia podawanego drogą pozajelitową w celu zapobiegania bólowi po zabiegu operacyjnym.

Przeciwwskazania. Nie stosować u kotów, ciężarnych lub karmiących suk, szczeniąt w wieku poniżej 4 miesięcy, w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którakolwiek z substancji pomocniczych, u psów cierpiących na niewydolność serca, wątroby lub nerek, u których występuje możliwość wystąpienia owrzodzeń żołądkowo-jelitowych albo krwawień lub u których stwierdzono nieprawidłowy skład krwi.

Działania niepożądane. Wymioty, luźne stolce/biegunka, obecność krwi utajonej w kale, utrata łaknienia i apatia. Wymienione działania niepożądane występują zwykle w pierwszym tygodniu leczenia – w większości przypadków są przejściowe i ustępują po zakończeniu leczenia, jednak w rzadkich przypadkach mogą być poważne lub śmiertelne. Istnieje ryzyko rzadkich działań niepożądanych ze strony nerek lub idiosynkratycznych reakcji ze strony wątroby.

Dawkowanie i sposób podania. Doustne, w pierwszym tygodniu 4 mg karprofenu/kg m.c./dobę w dawce jednorazowej lub podzielonej na dwie równe części. Dawka dobowa może zostać zmniejszona (2 mg/kg m.c.) w zależności od odpowiedzi klinicznej. Czas trwania leczenia jest uzależniony od obserwowanej reakcji na lek. W celu rozszerzenia działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego na okres po zabiegu operacyjnym można po przedoperacyjnym leczeniu karprofenem w postaci iniekcji zastosować karprofen w postaci tabletek w dawce 4 mg/kg/dobę przez 5 dni. Nie przekraczać podanej dawki.

Ostrzeżenia. Nie stosować u ciężarnych lub karmiących suk. Stosowanie u starszych psów może się wiązać z dodatkowym ryzykiem. W przypadku gdy nie da się uniknąć terapii, może zaistnieć konieczność uważnej obserwacji klinicznej. Unikać stosowania u psów odwodnionych, z hipowolemią lub niedociśnieniem, z uwagi na potencjalne ryzyko wzrostu toksyczności dla nerek. Należy unikać równoczesnego stosowania leków potencjalnie nefrotoksycznych. NLPZ mogą powodować inhibicję fagocytozy, dlatego podczas leczenia stanów zapalnych połączonych z infekcją bakteryjną należy równocześnie stosować leczenie przeciwbakteryjne. Nie podawać innych NLPZ równocześnie lub w odstępie do 24 godzin. Niektóre NLPZ mogą się silnie wiązać z białkami osocza i konkurować z innymi silnie związanymi lekami, co może prowadzić do wystąpienia działań toksycznych. Karprofen nie może być podawany z glikokortykosteroidami. Nie istnieje specyficzna odtrutka w przypadku przedawkowania karprofenu. Należy w takim przypadku zastosować ogólne leczenie wspomagające, tak jak w przypadku klinicznego przedawkowania NLPZ. Po przypadkowym połknięciu tabletek należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną. Po stosowaniu produktu należy umyć ręce.

Trwałość. 3 lata. Opakowanie. 10 blistrów po 10 tabletek w opakowaniu. Podmiot odpowiedzialny. Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Nr pozwolenia MZ. 1832/08, 1833/08 i 1834/08.

Wydawany na podstawie recepty.

Przed użyciem należy się zapoznać z treścią ulotki dołączonej do opakowania.