ORILAN

Krople do uszu i zawiesina na skórę dla psów i kotów

Skład: mikonazolu azotan 23 mg, prednizolonu octan 5 mg, polimyksyny B siarczan 0,5293 mg.

Wskazania: do leczenia zapalenia ucha zewnętrznego i miejscowych, powierzchownych zakażeń skóry, spowodo­wanych zakażeniami następującymi bakteriami i grzybami wrażliwymi na mikonazol i polimyksynę B. Bakterie Gram‑dodatnie: ­Staphylococcus spp., Streptococcus spp.; bakterie Gram‑ujemne: Pseudomonas spp., Escherichia coli; drożdże i grzyby: Malassezia pachydermatis, Candida spp., Microsporum spp., Trichophyton spp. Leczenie inwazji świerzbowca usznego (Otodectes cynotis) przy jednoczesnym występowaniu zakażenia patogenami wrażliwymi na mikonazol i polimyksynę B.

Przeciwwskazania: nie stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne produktu leczniczego weterynaryjnego i na inne kortykosteroidy, inne azolowe leki przeciwgrzybicze lub na substancje pomocnicze; u zwierząt z perforacją błony bębenkowej; u zwierząt ze stwierdzoną opornością czynników wywołujących na polimyksynę B i (lub) mikonazol; na gruczołach sutkowych karmiących suk i kotek.

Działania niepożądane: stosowanie tego produktu leczniczego weterynaryjnego może być bardzo rzadko związane z występowaniem głuchoty (zwłaszcza u starszych psów). W takim przypadku należy przerwać leczenie. Znany jest fakt, że długotrwałe i rozległe stosowanie miejscowych produktów kortykosteroidów wywołuje działanie miejscowe i układowe, w tym zahamowanie czynności nadnerczy, ścieńczenie naskórka i opóźnienie gojenia.

Dawkowanie, droga i sposób podania: podanie do ucha i na skórę. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Na początku leczenia konieczne jest obcięcie sierści otaczającej lub pokrywającej zmiany. Należy to powtórzyć w czasie leczenia, jeśli konieczne.

Zakażenia przewodu słuchowego zewnętrznego (zapalenie ucha zewnętrznego): oczyścić przewód słuchowy zewnętrzny i małżowinę uszną i umieścić 5 kropli produktu leczniczego weterynaryjnego w przewodzie słuchowym zewnętrznym dwa razy na dobę. Dokładnie wymasować ucho i przewód słuchowy w celu zapewnienia właściwego rozprowadzenia substancji czynnych, ale jednocześnie wystarczająco delikatnie, aby uniknąć spowodowania bólu u zwierzęcia. Leczenie należy kontynuować bez przerwy aż do kilku dni po całkowitym ustąpieniu objawów klinicznych, co najmniej przez 7‑10 dni do maksymalnie 14 dni. Jeśli jednocześnie występuje inwazja świerzbowca usznego (Otodectes cynotis), należy uwzględnić leczenie obu uszu, nawet jeśli infestacja jest widoczna tylko w jednym uchu. Wkraplać 5 kropli dwa razy na dobę przez 14 dni.

Zakażenia skóry (miejscowe powierzchowne): kilka kropli produktu leczniczego weterynaryjnego stosować na zmiany skórne przeznaczone do leczenia, dwa razy na dobę, i dokładnie wetrzeć. Leczenie należy kontynuować bez przerwy aż do kilku dni po całkowitym ustąpieniu objawów klinicznych, maksymalnie przez 14 dni. W niektórych, uporczywych przypadkach (zakażenia ucha lub skóry) może być konieczne kontynuowanie leczenia przez 2‑3 tygodnie. W przypadkach, w których konieczne jest długotrwałe leczenie, wymagane są wielokrotne badania kliniczne, w tym ponowna ocena rozpoznania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: bakteryjne i grzybicze zapalenie ucha jest często chorobą wtórną. Konieczne jest rozpoznanie i leczenie pierwotnej przyczyny.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt: stosowanie produktu powinno być oparte na badaniach mikrobiologicznych i badaniu wrażliwości bakterii i/lub grzybów wyizolowanych od zwierzęcia. Jeśli jest to niemożliwe, leczenie powinno być oparte na lokalnych (regionalnych) informacjach epidemiologicznych dotyczących wrażliwości patogenów docelowych.

Możliwe są działania ogólnoustrojowe kortykosteroidów, zwłaszcza jeśli produkt jest stosowany pod opatrunkiem okluzyjnym, na rozległych zmianach skórnych, przy zwiększeniu skórnego przepływu krwi lub w razie spożycia produktu poprzez lizanie.

Należy unikać spożycia doustnego produktu przez leczone zwierzęta lub zwierzęta mające kontakt z leczonymi zwierzętami.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: osoby o znanej nadwrażliwości na prednizolon, polimyksynę B lub mikonazol powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Po przypadkowym rozlaniu na skórę lub do oczu należy niezwłocznie przemyć dużą ilością wody. Podczas podawania produktu leczniczego weterynaryjnego zwierzętom należy zawsze nosić rękawiczki jednorazowe. Umyć ręce po użyciu. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Stosowanie w ciąży i laktacji: nie oceniano bezpieczeństwa produktu stosowanego w czasie ciąży i laktacji. Wchłanianie mikonazolu, polimyksyny B i prednizolonu przez skórę jest niskie, nie jest oczekiwane działanie teratogenne/działanie toksyczne dla zarodka/płodu i działanie toksyczne dla samicy u psów i kotów. Możliwe jest spożycie doustne substancji czynnych przez leczone zwierzęta podczas pielęgnacji i można oczekiwać przedostania się substancji czynnych do krwi i mleka. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Trwałość: 24 miesiące, 3 miesiące po otwarciu.

Opakowanie: pojemnik 20 ml z kroplomierzem.

Podmiot odpowiedzialny: Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Austria.

Nr pozwolenia: 2433/15. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.