SILEO ŻEL

Żel do stosowania w jamie ustnej dla psów

Skład: 0,1 mg chlorowodorku deksmedetomidyny/ml, co odpowiada 0,09 mg deksmedetomidyny/ml.

Wskazania: łagodzenie silnego niepokoju i strachu u psów, wywoływanego przez hałas.

Przeciwwskazania: nie należy stosować u psów, które: cierpią na poważną chorobę wątroby, nerek lub serca, są uczulone na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, są senne po otrzymaniu poprzednich leków.

Działania niepożądane: częste działania: bladość błon śluzowych w miejscu podania, zmęczenie (sedacja), wymioty, niekontrolowane oddawanie moczu. Niezbyt częste działania: posmutnienie, obrzęki pod oczami, senność, luźne stolce.

Dawkowanie, droga i sposób podania: żel należy podawać na błonę śluzową jamy ustnej psa, pomiędzy policzkiem a dziąsłem. Za pomocą strzykawki doustnej, produkt można odmierzać w małych dawkach (po 0,25 ml). Każda taka ilość jest oznaczona na tłoku strzykawki jako pojedyncza kropka. Tabela dawkowania określa objętości dawek (wyrażonych w kropkach), jakie należy podać w zależności od masy ciała.

Jeżeli dawka dla psa wynosi powyżej 6 kropek (1,5 ml), połowę dawki należy podać na błonę śluzową z jednej strony jamy ustnej, a drugą połowę dawki z drugiej strony jamy ustnej. Pierwszą dawkę należy podać, gdy pies wykazuje pierwsze objawy niepokoju lub gdy właściciel przewiduje wystąpienie typowego bodźca (np. odgłosów fajerwerków czy burzy) wywołującego niepokój lub strach u danego psa. Jeżeli bodziec wywołujący strach utrzymuje się, a pies ponownie zaczyna okazywać objawy niepokoju i strachu, produkt można podać powtórnie po upływie 2 godzin od podania poprzedniej dawki. Produkt można podawać maksymalnie do 5 razy w czasie trwania takiego bodźca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po każdym użyciu strzykawkę doustną należy ponownie umieścić w opakowaniu zewnętrznym ze względu na bezpieczeństwo dzieci oraz w celu ochrony przed światłem.

W przeciwieństwie do większości doustnych produktów leczniczych weterynaryjnych, ten produkt nie powinien zostać połknięty. Należy go natomiast podać na błonę śluzową pomiędzy policzkiem a dziąsłem psa. Z tego względu należy unikać karmienia psa i podawania innych leków przez 15 minut po zastosowaniu żelu. Jeżeli żel zostanie połknięty, jego kolejną dawkę można podać psu ponownie po upływie 2 godzin od podania poprzedniej dawki. Działanie leku może być osłabione u zwierząt skrajnie nerwowych, podekscytowanych lub pobudzonych.

Nie przeprowadzono badań bezpieczeństwa związanych z podawaniem Sileo u szczeniąt w wieku poniżej 16 tygodni i u psów powyżej 17 lat. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji u docelowych gatunków zwierząt nie zostało określone. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu w czasie ciąży i laktacji.

Podczas stosowania leku należy używać nieprzepuszczalnych rękawiczek jednorazowych. Po przypadkowym kontakcie ze skórą należy niezwłocznie przemyć narażony obszar skóry dużą ilością wody i zdjąć zanieczyszczone ubranie. Po przypadkowym kontakcie z oczami lub błoną śluzową, przemyć obficie świeżą wodą. W przypadku wystąpienia objawów zwrócić się o pomoc lekarską.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania. W przypadku przedawkowania, właściwa dawka atipamezolu wyrażona w mikrogramach jest 3-krotnie wyższa (3x) od dawki chlorowodorku deksmedetomidyny podanej w produkcie Sileo żel. Dawka atipamezolu (w stężeniu 5 mg/ml) wyrażona w mililitrach to jedna szesnasta (1/16) objętości dawki Sileo żel.

Trwałość: 24 miesiące, 2 tygodnie po otwarciu.

Opakowanie: ampułko-strzykawka, zawierająca 3 ml żelu, z podziałką od 0,25 ml (1 kropka) do 3 ml (12 kropek).

Podmiot odpowiedzialny: Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, FINLANDIA.

Nr pozwolenia: EU/2/15/181/001–005. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

 

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.